Μαθητικές δημιουργίες

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους…Φαγητό, νερό, σχολεία, αγάπη και φιλία για όλα τα παιδιά

Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους…Φαγητό, νερό, σχολεία, αγάπη και φιλία για όλα τα παιδιά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας

5 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου Κεφαλληνίας


Διευθυντής Σχολείου

Γεωργία Τασιούλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά Δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (το δικαίωμα στην ανάπτυξη, τη διατροφή, την υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία και το παιχνίδι). Το πρόγραμμα αυτό καλλιέργησε αξίες, προήγαγε την ομαδικότητα, τη συνεργασία , ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε τους μαθητές. Τα παιδιά μέσα από τις μαθητικές τους δημιουργίες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα και προώθησαν σημαντικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η ισότητα.


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation