Καλές πρακτικές

2ο Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Τρόπο ψάχνω για να βρω, τα παιδάκια βοηθώ.

Τρόπο ψάχνω για να βρω, τα παιδάκια βοηθώ.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Νηπιαγωγείο Νέας Φώκαιας

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Παπατριανταφύλλου Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ο προβληματισμός ξεκίνησε από μία φωτογραφία παιδιού που εμβολιάζεται, συζητήσαμε τους λόγους αυτής της ανάγκης, διερευνήσαμε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα www.unric.org και χρησιμοποιήσαμε το υποστηρικτικό υλικό που μας απέστειλε η οργάνωση Actionaid για να ενημερωθούμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επιλέξαμε έναν από τους στόχους, συγκεκριμένα τον στόχο #3 για καλή υγεία και ευημερία για όλους και αποφασίσουμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη. Κάνοντας ένα ιστόγραμμα , τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα φτωχά παιδάκια.Αποφασίσαμε να συλλέξουμε φάρμακα και να τα αποστείλλουμε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό κατασκευάσαμε δύο αφίσες με την τεχνική του κολλάζ, στις οποίες αναφέραμε το σκοπό της δράσης μας. Διανείμαμε τις αφίσες στην τοπική κοινωνία και δημιουργήσαμε ειδική γωνιά στην αυλή του σχολείου για την συλλογή των φαρμάκων. Αποστείλαμε επιστολή στους γονείς για να τους ενημερώσουμε για τη δράση μας. Τέλος όταν μαζέψαμε έναν ικανό αριθμό φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα αποστείλαμε στην οργάνωση Actionaid για να τα διοχετεύσουν σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις χώρες του τρίτου κόσμου και κατανόησαν την ανάγκη για εμβολιασμό όλων των παιδιών του κόσμου. (αποφυγή ασθενειών , μολύνσεων κλπ) Κατανόησαν επίσης τη δύναμη της μαζικής κινητοποίησης των ανθρώπων (συλλογική δράση) και της ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της δράσης τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα .

Η τοπική κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε και αρκετοί κάτοικοι πρόσφεραν φάρμακα που δεν χρειάζονταν πλέον.Συνεργασίες

Οργάνωση Actionaid


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπατριανταφύλλου Ειρήνη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διανομή αφίσας & ενημερωτική επιστολή


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση πάνω στον Παγκόσμιο Στόχο 3 | Καλή υγεία και ευημερία για όλους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

14 παιδιά/5 γονείς/1 εκπαιδευτικός | Τοπική Κοινωνία

Χρόνος δράσης

2 εβδομάδες

Τόπος Δράσης

Σχολείο | Γειτονιά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation