Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

“Voices from the Well”

“Voices from the Well”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Β. Καραμπέτσου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

±Χρήση σύντομου βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους για εισαγωγή στο θέμα, από την ταινία Hidden Figures

±Έντυπο υλικό στην Αγγλική Γλώσσα για την παρουσίαση γυναικών που διέπρεψαν στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες

±Εργασία των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τα κείμενα και να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας

±Δημιουργία παρουσίασης με τεχνικές Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (Drama in Education) με βάση τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους μαθητές

±Παρουσίαση των δρώμενων των μαθητών στους συμμαθητές τους


Αποτελέσματα / επίδραση

Κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα οι γυναίκες σε ακαδημαϊκά πεδία που θεωρούνται ανδροκρατούμενα. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική Γλώσσα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φλώρου Παρασκευή, Κοταρίνου Παναγιώτα

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση των γυναικών στην ενασχόληση τους με τα Μαθηματικά που θεωρούνται μέχρι και σήμερα ανδρικό πεδίο. 'Εργασία των μαθητών σε αυθεντικό υλικό για κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Ομαδοσυνεργατική εργασία και δραματοποίηση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation