Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Women in Mathematics

Women in Mathematics
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Β. Καραμπέτσου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

  • Οι μαθητές καταγράφουν και συζητούν πώς φαντάζονται έναν/μία μαθηματικό.
  • Βλέπουν σύντομο βίντεο και καταγράφουν τις χώρες από όπου προέρχονται οι γυναίκες μαθηματικοί. Συγκρίνουν τις σημειώσεις τους.
  • Παρακολουθούν το επόμενο βίντεο μικρής διάρκειας όπου ακούνε συνέντευξη της διάσημης Αμερικανίδας αστρονόμου Nancy Grace Roman και απαντούν σε ερωτήσεις που τους έχουν δοθεί σε φύλλο εργασίας. Συζητούν σε ομάδες τις απαντήσεις τους.
  • Συνεργάζονται για να γράψουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να ρωτήσουν μία γυναίκα μαθηματικό ή μία μαθήτρια που θέλει να σπουδάσει Μαθηματικά.
  • Παίρνουν ρόλους δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ για να πάρουν συνεντεύξεις τις οποίες βιντεοσκοπούν οι ίδιοι. Παρουσιάζουν τα βίντεο με τις συνεντεύξεις στην τάξη τους.
  • Ως εγασία για το σπίτι,  διαβάζουν πληροφορίες για άλλες γυναίκες που διέπρεψαν στη NASA και προετοιμάζουν μια σύντομη παρουσίαση για το επόμενο μάθημα.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Αναγνώριση της προσφοράς των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και της συνεισφοράς τους στην πρόοδο της επιστήμης.
  • Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά προβλήματα/ζητήματα.
  • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα μέσω εξάσκησης στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φλώρου Παρασκευή, Κοταρίνου Παναγιώτα

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη θέση της γυναίκας σε περριοχές γνώσεις παραδοσιακά ανδροκρατούμενες. Γνωριμία με γυναίκες που διέπρεψαν στον τομέα των Μαθηματικών και τις αστρονομίας και εργάστηκαν στη NASA. Επαφή με αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στην Αγγλική Γλώσσα. Παραγωγή προφορικού λόγου μέσω role playing στην Αγγλική Γλώσσα

Χρόνος δράσης

3-4 διδακτικές ώρες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation