Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

υγροβιότοποι

υγροβιότοποι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


Διευθυντής Σχολείου

Καραγιαννάκη Λευκή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές  ενημερώθηκαν για την αξία των υγροβιότοπων  και την ανάγκη για προστασία τους.


Στόχος δράσης

η προστασία των υδροβιότοπων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation