ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΙ: 76 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια

Πρωτοβουλία

Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του

Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας εκτείνεται από το μυχό του Μεσσηνιακού Κόλπου μέχρι τις κορυφές του Ταϋγέτου και την πεδιάδα του Παμίσου. Έχει πληθυσμό 69.849 (2011) και αναπτύσσει δράσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.Στόχος δράσης

Εξοικονόμηση ενέργειας

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Καλαμάτας αφού καλύπτει ολόκληρη την πόλη της Καλαμάτας καθώς και όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου.

 

Χρονική διάρκεια

10 έτη.  Τα 2 πρώτα θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των φωτιστικών και η εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου / λειτουργίας και συντήρησης / αναφορών και τα υπόλοιπα 8 έτη ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του συστήματος και των φωτιστικών.


Περιγραφή

Με τη δράση αυτή προβλέπεται η αντικατάσταση 14.737 φωτιστικών σημείων (απλών λαμπτήρων και φωτιστικών με λαμπτήρα) από φωτιστικά και λαμπτήρες LED με αυξημένη ενεργειακή απόδοση.  Το συνολικό κόστος της δράσης είναι 8.270.000 € και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την προκύπτουσα εξοικονόμηση.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των συστημάτων και των φωτιστικών, ενώ η εγκατάσταση ξεκινάει τον προσεχή Νοέμβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα έτος. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο συστημάτων:

Α) Σύστημα ελέγχου ενεργειακής απόδοσης

Το σύστημα ελέγχου ενέργειας έχει επεκτασιμότητα και σε άλλα τμήματα του Δήμου.  Επίσης, έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση του συστήματος σε 10 κτίρια ή άλλα σημεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου. Επί πλέον, θα αναπτυχθούν τρεις πιλοτικές εφαρμογές ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (Smart City).

Β) Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ

Το σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (CMMS) έχει πλήρη επεκτασιμότητα και αποτελεί μια πλήρη λύση ηλεκτρονικής διαχείρισης πόρων και υποδομών καθώς μπορεί να καλύψει το σύνολο των υποδομών του Δήμου. Έχουμε προβλέψει ότι θα καλύψουμε την επέκταση του συστήματος στα τμήματα συντήρησης κτιρίων, αθλητικών χώρων και πρασίνου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το σύστημα φωτισμού και λαμπτήρων εξασφαλίζει, με βάση την διατήρηση του υπάρχοντος επιπέδου φωτισμού, ότι η επιτυγχανόμενη εγγυημένη συνολική νέα ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 1.548.369 kWh (μεγαλύτερη και από την εκτιμώμενη στην οικονομοτεχνική μελέτη) και έτσι, η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 81.3 %.Τόπος Δράσης

Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού (και των κοινοχρήστων χώρων) αφορά την πόλη της Καλαμάτας και όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΟΧΙ


Συμμετοχή εργαζομένων

ΝΑΙ


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που μεταφράζεται εκτός των άλλων σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.  Συγκεκριμένα, η ετήσια κατανάλωση ρεύματος θα μειωθεί κατά 6,8 MWh περίπου, η δε ετήσια εξοικονόμηση θα ανέλθει στο ποσό των 1.150.000 €.

Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων αφού ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση του οδοφωτισμού, ενώ ο Δήμος θα μπορεί να κάνει καλύτερη (συνολική) διαχείριση και άλλων υποδομών.

Αναμένονται ενεργειακές εξοικονομήσεις με όλα τα αντίστοιχα οφέλη λόγω της χρήσης των συστημάτων ελέγχου ενεργειακής απόδοσης και  προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ και σε άλλες υποδομές του Δήμου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation