ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 72 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Eνδιαφερόμενα Mέρη - Συμμετοχή Πολιτών

Πρωτοβουλία

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, υλοποιεί πλέγμα δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η επίτευξη συνθηκών περιβαλλοντικής και αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δήμο:

www.agan.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεχίζει για πέμπτη χρονιά την υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για ένα συστηματοποιημένο πρόγραμμα  πρόληψης  και Αγωγής Υγείας που βασίζεται στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης μέσα από ομάδες συμβουλευτικής. Στόχος  του εργαστηρίου  είναι η προαγωγή  της ψυχικής και σωματικής   ευημερίας των πολιτών  μέσα από την μείωση των επιβαρυντικών παραγόντων που επηρεάζουν  αρνητικά την ζωή μας. Επίσης   η ενδυνάμωση της οικογένειας   για  την διαχείριση  των δυσκολιών της καθημερινότητας  αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στόχους  του προγράμματος. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα εργαστήρια απευθύνονται στους γονείς των μαθητών των σχολείων,  στους  εκπαιδευτικούς αλλά και σε ομάδες μαθητών μετά από αίτημα του σχολείου. Επίσης το πρόγραμμα  αφορά  και άτομα της γ΄ηλικίας.  

 

Χρονική διάρκεια

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

2013-14

2014-15

2015-16

2016- 2017

2017 – έως σήμερα


Περιγραφή

 

Θεματική του προγράμματος: Αναφέρονται σε θεματικές ενότητες σχετικές με την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η υλοποίηση του προγράμματος είναι κατά κύριο λόγο η συστημική προσέγγιση, βάση της οποίας η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα αποτελούν ένα αλληλοεξαρτώμενο και αλληλοσυμπληρούμενο σύστημα, όπου η παρέμβαση στο ένα στοιχείο, επηρεάζει και τα υπόλοιπα.

Επιπλέον, έγινε επιλογή των βιωματικών τεχνικών έχοντας ως βάση την αρχή σύμφωνα με την οποία «συγκρατούμε καλύτερα ό, τι μαθαίνουμε, όταν συνδυάζουμε τη θεωρία με την πράξη». 

O σχεδιασμός του εργαστηρίου ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Kαταγραφή των αναγκών του πληθυσμού στο οποίο αναφερόμαστε και δημιουργία της προτεινόμενης θεματολογίας.

2. Ενημέρωση των σχολικών μονάδων και των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων για το πρόγραμμα κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

3. Δηλώσεις συμμετοχής των Σχολείων για ένταξη στο πρόγραμμα.

4. Δημιουργία του ετήσιου σχολικού προγράμματος σε συννενόηση με τους εκπαιδευτές.

5. Υλοποίηση του προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

6. Αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες. 

Τεχνικές υλοποίησης Η αρχή της ενεργητικής συμμετοχής των ενήλικων αποτελεί βασική ιδέα του προγράμματος μέσα από τεχνικές όπως: ομάδες εργασίας, ερωτήσεις – απαντήσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, ασκήσεις, επίδειξη, ομάδες εργασίας, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, λύση προβλήματος, συνέντευξη από ειδικό. 

Θεματολογία των εργαστηρίων: Eνδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Aναπτύσσοντας την αυτογνωσία – αυτοεκτίμηση

-Ενδυναμώνοντας τον γονεικό ρόλο

-Επικοινωνία: “Ti την κάνει ουσιαστική”

-Η οικογένεια στην εποχή της κρίσης

-Διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου

-Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

-Σεβασμός στην διαφορετικότητα

-Οι απώλειες και το πένθος στην ζωή μας

-Εξάρτηση και διαδίκτυο

--Ώρα για διάβασμα- πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

-Γονείς και έφηβοι:από τη σύγκρουση στη συνεργασία

-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση – Οι αλλαγές στο σώμα μου

-Πρώτες Βοήθειες

-Διατροφή και υγεία στη παιδική ηλικία

-ψυχολογική υποστηριξη των ανθρώπων στην τρίτη  ηλικία 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μερικά ποσοτικά δεδομένα για το σχολικό έτος 2016-2917:

-Συνολικά υλοποιήθηκαν 35 εργαστήρια.

-Συμμετείχαν πάνω από 700 γονείς.

-Η συνεργασία με 30 σχολικές μονάδες της πόλης

-Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20 θεματικές ενότητες

-Πάνω από 100 μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες. Τόπος Δράσης

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

    (Δημοτικά σχολεία & Γυμνάσια)

    KAΠΗ  Δημου  Αγιων Αναργύρων   Καματερού 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 

Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα

Τα εργαστήρια ανάλογα με τη θεματική τους υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αλλά επιπλέον και με συνεργαζόμενους φορείς, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Συλλόγους, ΜΚΟ, κα, καθώς και με επαγγελματίες ψυχικής και  σωματικής  υγείας που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα δημιουργούμε ένα πλέγμα παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πυλώνες κοινωνικής φροντίδας, από τη δημόσια, την ιδιωτική σφαίρα και την κοινωνία των πολιτών. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Tα εργαστήρια ανάλογα με τη θεματική τους υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί)


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος:

-Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα

-Ανάδειξη καθημερινών δυσκολιών και διαχείριση αυτών μέσω της κοινωνικής εργασίας. Κατά συνέπεια ολιστικός τρόπος προσέγγισης των ζητημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

-Υιοθέτηση μίας νέας φιλοσοφίας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω της βιωματικής διεργασίας.

-Ενεργοποίηση των κατοίκων για την υιοθέτηση υγιούς στάσης ζωής.

Επειδή η ψυχική υγεία χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως σύνολο με την σωματική, το πρόγραμμα αυτό εμπεριέχεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού προς τους πολίτες του.

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις προωθούμε την ευημερία των πολιτών φτιάχνοντας μία πόλη υγιής, συνεκτική και βιώσιμη για όλους
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Συμμαχία Θετικών Αγγελιοφόρων για την καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής του Μίσους"

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού με Smart Φωτισμό στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων με καινοτομία στη χρηματοδότηση

Δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

Διαδικτυακό θεατρικό παιχνίδι σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη του Β' Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο πλαίσιο υλοπ

Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων

Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation