ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Γεωργία

Πρωτοβουλία

Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

H Παπαστράτος το 2017, γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και μέσω μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών καπνών αλλά και των απασχολούμενων στον κλάδο του καπνού που αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα βοηθάει τους αγρότες στη βελτίωση της διαχείρισης της γης τους μέσω της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης διαθέσιμων φυσικών πόρων με στόχο τόσο την παραγωγή υψηλής ποιότητας καπνών όσο και την αύξηση της κερδοφορία τους.

Η «Γεωργία Ακριβείας» (μια σύγχρονη προσέγγιση της επιχειρηματικότητας στην παραγωγή ποιοτικού καπνού και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση) ωφελεί τον αγρότη και το περιβάλλον. Η εκπαίδευση των καπνοκαλλιεργητών βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση που αφορά το έδαφος, το φυτό και την ατμόσφαιρα αποσκοπώντας στη βέλτιστη απόδοση της ποιότητας των φύλλων του καπνού. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

410 Καπνοκαλλιεργητές (2014 - 2015) και υπολογίζεται να συμμετάσχουν 110 επιπλέον καπνοκαλλιεργητές το 2016. 

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα «Γεωργία Ακριβείας» ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 


Περιγραφή

Για 1η φορά στην Ελλάδα οργανώθηκε ειδικό εκπαιδευτικό προγράμμα αποκλειστικά και μόνο για καπνοκαλλιεργητές. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά αλλά και πρακτικά μαθήματα στο χωράφι και σε εργαστήρια συνολικής διάρκειας 56 ωρών (10 εργάσιμες ημέρες ο κάθε κύκλος). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε Ανατολικού τύπου καπνά και Basma, τις δύο βασικότερες ποικιλίες καπνών που παράγονται στην Ελλάδα. 

Πρόγραμμα:

 1. Έξυπνες εφαρμογές της τεχνολογίας στο αγρόκτημα - Αρχές Γεωργία Ακριβείας
 2. Χαρτογράφηση του εδάφους με συστήματα GIS
 3. Η καλλιέργεια καπνού και η παροχή συμβουλών φυτοπροστασίας 
 4. Βασικές Αρχές του εδάφους: Ανάλυση εδάφους/ νερού /ιστού
 5. Επίδειξη χρήσης του τεχνικού εξοπλισμού και των εφαρμογών για τη Γεωργία Ακριβείας
 6. Βιολογική καλλιέργειας καπνού
 7. Τήρηση αρχείων και κοστολόγηση προϊόντος - επιχειρηματική σκέψη 
 8. Βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας: εφαρμογές λιπασμάτων πεδίο και θέματα 
 9. Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (CAP) - Ολοκληρωμένη καλλιέργεια του καπνού
 10. Κανόνες και τη νομοθεσία για τη βιοασφάλεια & Εισαγωγή στην ιχνηλασιμότητα

Τα μαθήματα άρχισαν στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο. 

Πριν την περίοδο εγγραφών, έγινε μεγάλη κινητοποίηση και επικοινωνία προς τους συνεταιρισμούς καπνοκαλλιεργητών για την ενημέρωση των αγροτών. Το ενδιαφέρον των καπνοκαλλιεργητών ήταν μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσε να εξυπηρετηθεί και για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα επαναλήφθηκε για 2η και 3η χρονιά. Μετά την 2η χρονιά, υπήρχαν αιτήματα να επεκταθούν τα σεμινάρια και σε άλλες καπνοκαλλιεργητές περιοχές. 

Στο τέλος του κάθε προγράμματος έγινε μία τελετή αποφοίτησης κατά την οποία δόθηκαν πιστωτικά σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Για τα μαθήματα χρησιμοποιήθηκε υπερσύγχρονος μηχανισμός (πχ. ειδικό drone).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το πρόγραμμα έλαβε εξαιρετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες και αυτό φάνηκε τόσο στην αύξηση των ενδιαφερόμενων από το 2014 στο 2015 όσο και στις αξιολογήσεις του προγράμματος. Το 2014 τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν 128 καπνοκαλλιεργητές, ενώ, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, το 2015 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 116% (277 καπνοκαλλιεργητές). Ταυτόχρονα, η έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν με 4.86 τους καθηγητές τους και με 4.63 το περιεχόμενο των σεμιναρίων (η κλίμακα ήταν από το 1 έως το 5 με άριστα το 5). 

Μετά το τέλος των μαθημάτων, από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται πως οι συμμετέχοντες ικανοποιήθηκαν από πλευράς περιεχομένου των σεμιναρίων και συνεπώς τους δόθηκε η δυνατότητα να:

 1. Κατανοήσουν τη σημασία των εφαρμογών έξυπνων τεχνολογιών για την παραγωγή ποιοτικού καπνού
 2. Αναπτύξουν τις ικανότητές ανάλυσης του εδάφους μέσω πρακτικής στο χωράφι και εργαστηρίων 
 3. Αναπτύξουν δεξιότητες διατήρησης αρχείων και κοστολόγησης των προϊόντων τους μέσω ενός παρεχόμενου λογισμικού
 4. Ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον


Τόπος Δράσης

Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα στις βασικές περιοχές που παράγουν καπνά ανατολικού τύπου και Basma.

Συγκεκριμένα, την 1η χρονιά στις περιοχές: Κολινδρό (Πιερίας), Λόφο (Κατερίνη), Σέλερο (Ξάνθη), Προσοτσάνη (Δράμα). 

Την 2η χρονιά: Λόφος (Πιερία), Μίκη (Ξάνθης), Αμαξάδες (Ξάνθης), Νέα Ζίχνη (Σέρρες),  Καλαμπάκι (Δράμας), Κοζάνη και Ελασσόνα (Λάρισα). 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Παπαστράτος συνεργάστηκε για την πρωτοβουλία αυτή με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, η οποία οργανώνει και διεξάγει τα σεμινάρια. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής συμμετείχε μία οργανωτική ομάδα και καθηγητές από την πλευρά της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, ενώ από την πλευρά της Παπαστράτος συμμετείχαν οι εργαζόμενοι από την ανώτερη διοίκηση, το τμήμα εταιρικών υποθέσεων, το οικονομικό, ο εσωτερικός έλεγχος, καθώς και το νομικό τμήμα. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Philip Morris International και η θυγατρική της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, έχει υπογράψει Συμφωνία Συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση που αφορά όσον αφορά στην αγορά του 50% της ετήσιας παραγωγής ελληνικών καπνών ανατολικού τύπου για τα επόμενα τρία χρόνια (έως και το 2018). 

Συνεπώς, η διασφάλιση της εκπαίδευσης των καπνοκαλλιεργητών μέσω της ολιστική προσέγγισης (έδαφος – φυτό - ατμόσφαιρα) που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας των καπνών και της κερδοφορίας των ιδίων, είναι προς κοινό όφελος της Philip Morris International, της αγροτικής οικονομίας της χώρας και του περιβάλλοντος. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Project Mission Zero

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών

"Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο"

«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού»

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

Αντιμετώπιση Χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών στην Ελλάδα

Πρόγραμμα "Συνεχίζουμε Μαζί" για την άμεση στήριξη της Μικρής Λιανικής

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού

Στρατηγική Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation