ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

H Παπαστράτος το 2017, γύρισε σελίδα στην ιστορία της, και μέσω μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης είναι: 

 • Η ενημέρωση με τρόπο απλό και κατανοητό των αγροτών και των εργαζομένων στις πιλοτικές περιοχές σχετικά με την υποχρέωση τήρησης των 7 αρχών του Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, μέσω εκπαιδεύσεων, ενημερωτικών συναντήσεων και διανομής ενημερωτικού υλικού.   

Οι 7 αρχές του Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις είναι:

 1. Διασφάλιση μη ύπαρξης παιδικής εργασίας 
 2. Νόμιμος μισθός και ωράριο εργασίας 
 3. Δίκαιη μεταχείριση 
 4. Διασφάλιση μη καταναγκαστικής εργασίας 
 5. Ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
 6. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
 7. Τήρηση της νομοθεσίας 
 • Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών/εργαζομένων και της FoodStandard (η εταιρία που έχει αναλάβει να υλοποιήσει τον Μηχανισμό υποστήριξης Καλών Αγροτικών Πρακτικών) με απώτερο στόχο την καλύτερη διασφάλιση της εφαρμογής του  Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.   
 • Η δημιουργία μιας γραμμής βοήθειας για την άμεση παροχή υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τις 7 αρχές του Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών τόσο για τους αγρότες όσο και για τους εργαζόμενους  
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Αγρότες και εργάτες που εργάζονται στα καπνά.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση έλαβε μέρος κατά τη διάρκεια της περιόδου καλλιέργειας καπνού Απρίλιος – Σεπτέμβριος του 2015 και επαλείφθηκε φέτος το 2016 την ίδια περίοδο.  


Περιγραφή

Η δράση χωρίστηκε σε τρεις φάσης:  

1η Φάση: 

 • Ενεργοποίηση γραμμής επικοινωνίας βοήθειας για την άμεση παροχή υποστήριξης σε θέματα που αφορούν την υποχρέωση της τήρησης των 7 αρχών του  Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τους αγρότες και τους εργαζόμενους (800-5000-501). Στην γραμμή οι επικοινωνίες γίνονται ανώνυμα. 

2η Φάση: 

 • Επισκέψεις μίας εξειδικευμένης ομάδας ανθρώπων της Foodstandard (η εταιρία που ανέλαβε ως τρίτο και ανεξάρτητο μέρος την υλοποίηση του προγράμματος στις πιλοτικές περιοχές που επελέγησαν) στα χωράφια με καπνά προκειμένου να συναντηθούν από κοντά, να συζητήσουν και να υπενθυμίσουν στους αγρότες τον μηχανισμό στήριξης, το σκοπό της ύπαρξής του και τη λειτουργία της γραμμής βοήθειας.
 • Απογευματινή εκδήλωση ενημερωτικού περιεχομένου η οποία παρείχε στους αγρότες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την αντίστοιχη εργατική νομοθεσία και τον Κώδικα Καλών Αγροτικών Πρακτικών, την επιβολή παροχής δίκαιου εισοδήματος,  ασφαλών  συνθηκών εργασίας και εφαρμογή του νόμου. Στην εκδήλωση δόθηκε επιπλέον έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

3η Φάση: 

 • 2ο κύμα επισκέψεων της εξειδικευμένης ομάδας ανθρώπων της FoodStandard στα χωράφια με καπνά προκειμένου να ενημερώσουν τους εργάτες γης για τη λειτουργία του μηχανισμού υποστήριξης αλλά και να κατανοήσουν τις συνθήκες εργασίας, πληρωμών και τα πιθανώς νέα θέματα που απασχολούν τους αγρότες και τους εργαζομένους τους. 

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Περίπου 300 αγρότες και 300 εργάτες στις αγροτικές καλλιέργειες ενημερώθηκαν για τον Κώδικα Εργασιακών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και για τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.  Τόπος Δράσης

Ο «Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» έλαβε χώρα πιλοτικά σε 2 χωριά που εξειδικεύονται στην καλλιέργεια καπνού, τη Βροτού στην Πιερίας και τα Αριανά  στην Ροδόπη. Εκτιμάται ότι το 2017 θα υλοποιηθεί και σε άλλες περιοχές. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

FoodStandard –εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η υλοποίηση της δράσης έγινε από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας FoodStandard σε θέματα καλλιέργειας και εργασιακών πρακτικών. Από την Παπαστράτος και την PMI συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα τμήματα διαχείρισης καπνών, εταιρικών υποθέσεων, το νομικό τμήμα καθώς και η ανώτερη διοίκηση, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας του έργου. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Διασφάλιση της τήρηση της νομιμότητας και των ομαλών εργασιακών σχέσεων καθώς και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις καλλιέργειες από όπου η Philip Morris προμηθεύεται καπνά. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

Project Mission Zero

Young/Millennials Management Team - Ακαδημία ανάπτυξης νέων στελεχών

"Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο"

«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού»

Αντιμετώπιση Χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών στην Ελλάδα

Πρόγραμμα "Συνεχίζουμε Μαζί" για την άμεση στήριξη της Μικρής Λιανικής

Πρόγραμμα Συνολικής Διαχείρισης Νερού

Στρατηγική Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation