ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 258 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας - Ασφάλειας & Ευεξίας

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5S

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5S
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ABEE

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. είναι μέλος του ομίλου Knauf. Ξεκίνησε τη βιομηχανική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 και έκτοτε παράγει και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης τοιχοποιιών, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης, μόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.knauf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Knauf εφαρμόζει ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας.

Από το 2016 ξεκίνησε επιπρόσθετα την εφαρμογή του προγράμματος 5S, με στόχο την ενίσχυση της εμπέδωσης της εταιρικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Αμφιλοχίας και την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις της Αμφιλοχίας.  104 εργαζόμενοι στο Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών, Κέντρο Εκπαίδευσης και Παραγωγή.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2016 και έχει ενταχθεί στις μόνιμες διαδικασίες της εταιρίας.


Περιγραφή

Το 5S είναι σύστημα συνεχούς βελτίωσης επικεντρωμένο  σε θέματα ευταξίας, καθαριότητας και οργάνωσης των χώρων εργασίας. Λειτουργώντας όπως όλα στα συστήματα συνεχούς βελτίωσης:

 • στηρίζεται στην συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • στοχεύει σε μικρά συνεχή βιώσιμα βήματα βελτίωσης
 • δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίων
 • αποδίδει σε μεσο-μακροχρόνιο διάστημα (μετά από μισό χρόνο αρχίζουν να είναι ορατές οι αλλαγές-χρειάζεται 2-3 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος)
 • δεν τελειώνει ποτέ (εντάσσεται στις μόνιμες διαδικασίες της επιχείρησης και δεν είναι πεπερασμένο έργο).

Ορισμός του προγράμματος

Τα 5S αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω Ιαπωνικές ( και αγγλικές ) λέξεις και αντίστοιχα τις εξής στα ελληνικά :

 • Seiri (Sort )- Διαλογή – Συγύρισμα
 • Seiton (Set in Order ) Ταξινόμηση /Τακτοποίηση- Συμμάζεμα
 • Seiso (Shine )- Καθαριότητα-Στίλβωμα
 • Seiketsu (Standardising-Stabilizing ) –Τυποποίηση - Συνέπεια
 • Shitsuke (Sustain, Discipline ) –Πειθαρχία -Συνέχεια

Βασικά Βήματα Υλοποίησης :

 • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού
 • Δημιουργία ομάδων και στήσιμο οργανωτικής δομής
 • Γεωγραφικός ορισμός των περιοχών ευθύνης
 • Δημιουργία των εργαλείων του συστήματος (χρωματολόγιο, έντυπο ελέγχου, έντυπα επιθεωρήσεων, έντυπο καταγραφής των έργων, ιστόγραμμα αξιολόγησης)

Εφαρμογή του προγράμματος στην Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ

 • Έναρξη στις αρχές του 2016
 • Δημιουργία βασικής δομής, ρόλοι των εργαζομένων, περιοχές ευθύνης κάθε ομάδας, πρώτος κύκλος εκπαίδευσης
 • Τελική μορφή των Action Plans, επιθεωρήσεις
 • Δεύτερος κύκλος εκπαιδεύσεων, ανασκοπήσεις αξιολόγηση
 • Δράσεις για την επέκταση και την βιωσιμότητα του συστήματος. Εισαγωγή του στην τεκμηρίωση του ISO 9001
 • Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης των ομάδων και επιβράβευση.  Κάθε 4 μήνες υλοποιούνται 2 ανεξάρτητες και απροειδοποίητες επιτόπιες αξιολογήσεις, η πρώτη από τους ανεξάρτητους Συμβούλους και η δεύτερη από τον ιδιοκτήτη του έργου και Διευθυντή εργοστασίου.  Με βάση τα αποτελέσματα των 2 αξιολογήσεων, μέσα από το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης προκύπτει η ομάδα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία και βραβεύεται παρουσία του Χορηγού του Έργου (Γενικού Δ/ντή), του Ιδιοκτήτη του Έργου (Δ/ντή Εργοστασίου) και του προσωπικού.  Η πρώτη βράβευση για το 2018 συνδυάστηκε με την επίσκεψη στο εργοστάσιο Αμφιλοχίας της Regional Manager της περιοχής μας, κυρίας Isabel Knauf και του Managing Partner κ. Alexander Knauf, οι οποίοι συνεχάρησαν όλους τους εργαζομένους, δήλωσαν την δέσμευσή τους στο πρόγραμμα και την υποστήριξή τους στις ενέργειες που καταβάλλονται.  Οι επιβραβεύσεις σε επίπεδο τμημάτων, έχουν δημιουργήσει έναν υγειή ανταγωνισμό και ιδιαίτερα μεταξύ των τμημάτων που δεν έχουν καταφέρει να διακριθούν ακόμη.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Έχοντας συμπληρώσει 3 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, τα αποτελέσματα από τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, των αξιολογήσεων και των επιβραβεύσεων είναι:

 • Βελτίωση της συνεργασίας των διαφορετικών τμημάτων του εργοστασίου, ιδιαίτερα στον χώρο της παραγωγής.  Για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκαν 13 ομάδες 5S στο εργοστάσιο με περίπου 80 Action Plans η κάθε μία και το 80% ολοκληρωμένο ήδη.  Για την επίτευξη αυτή, απαιτείται τόσο η εντός του τμήματος καλή συννενόηση και συνεργασία, όσο και των τμημάτων μεταξύ τους.
 • Ανάπτυξη στους εργαζόμενους αισθήματος υπερηφάνειας και ευθύνης για την εργασία τους και για το χώρο στον οποίο εργάζονται. 

 • Μείωση σπατάλης: η προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι είναι αισθητά μειωμένη, καθώς λειτουργούν σε ένα καθαρότερο και τακτοποιημένο εργασιακό χώροΤόπος Δράσης

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Αμφιλοχίας.  Χώρος παραγωγής, κέντρο εκπαίδευσης και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία Συμβούλων Euro Excellence, οι οποίοι λειτουργούν και ως εξωτερικοί αξιολογητές του προγράμματος. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Η εταιρία, όπως και οι εργαζόμενοι, έχει σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος:
 • Μείωση σπατάλης χώρου, χρόνου και εξοπλισμού.  Ιδιαίτερα σε χώρους όπως το Μηχανουργείο και η αποθήκη πρώτων υλών, η ευταξία έχει μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται για την αποθήκευση και ανεύρεση υλικών/ανταλλακτικών
 • Βελτίωση ποιότητας προϊόντων
 • Επακόλουθη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Ανάδειξη της εταιρίας ως κορυφαίας μεταξύ των εταιριών του Ομίλου που έχουν εφαρμόσει το σύστημα 5S, παρουσιάζοντας το παράδειγμά της ως βέλτιστη πρακτική για τις εταιρίες που επιθυμούν να το εντάξουν.  Ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής εργοστασίου κλήθηκαν να παρουσιάσουν στις εγκαταστάσεις της Αμφιλοχίας τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος στις αδελφές εταιρίες σε Αλγερία και Τυνησία, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή του, επιλέγοντας την εταιρία Συμβούλων Euro Excellence.  Το 2018 η Knauf Ελλάδος ξεκίνησε το πρόγραμμα και στο εργοστάσιο της Κύπρου, ενώ τον Ιούλιο του 2018 ξεκίνησε και το εργοστάσιο του Ντέμπαρ. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation