ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

Πρωτοβουλία

Ενεργειακό Γραφείο: όλη η ενεργειακή διαχείριση των υποδομών της Τράπεζας Πειραιώς σε μια οθόνη!

Ενεργειακό Γραφείο: όλη η ενεργειακή διαχείριση των υποδομών της Τράπεζας Πειραιώς σε μια οθόνη!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Με έδρα την Αθήνα και με περίπου 12 χιλ. εργαζομένους, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Όραμά μας είναι να αποτελούμε την πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

www.piraeusbankgroup.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του «Ενεργειακού Γραφείου» είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηριακών υποδομών της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της οργανωμένης και συνεχούς παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των διορθωτικών παρεμβάσεων και της συστηματικής ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών των υποδομών της. Το «Ενεργειακό Γραφείο» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντική Διαχείρισης που εφαρμόζει η Τράπεζα.

 

Σημαντικός στόχος της δημιουργίας του «Ενεργειακού Γραφείου» είναι η όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική αξιοποίηση ειδικά αναπτυγμένου -για την Τράπεζα- λογισμικού για την εξαγωγή έγκυρου και άμεσου Energy Reporting, την έγκαιρη διάγνωση υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης και την αντιμετώπιση βλαβών. Το Energy Reporting τροποποιείται και προσαρμόζεται ανάλογα με τον αποδέκτη (Διοίκηση, εργαζόμενοι παρακολούθησης, κτλ) 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το «Ενεργειακό Γραφείο» απευθύνεται καταρχάς στο Προσωπικό και τη Διοίκηση της Τράπεζας, αλλά κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία και τους επενδυτές, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Χρονική διάρκεια

Το 2016 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του Ενεργειακού Γραφείου. Έκτοτε προστίθενται συνεχώς νέες υποδομές και συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του. Πρόκειται για μια δομή που με τη συνεχόμενη λειτουργία της αναμένεται να έχει διαρκή οφέλη για την Τράπεζα. 


Περιγραφή

Το «Ενεργειακό Γραφείο» χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό, μοναδικό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με το οποίο παρακολουθούνται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις και η κατανάλωση νερού στις κτηριακές υποδομές της Τράπεζας.

 

Ξεκίνησε ως ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση της Τράπεζας (>90% των εκπομπών CO2).
 • H Τράπεζα επιδιώκει τη συνεχή ενεργειακή παρακολούθηση των κτηριακών της υποδομών, υιοθετώντας αποδοτικές τεχνολογίες.

 

Το 2017 η Τράπεζα δημιούργησε το «Ενεργειακό Γραφείο» με τη συνεργασία των μονάδων διοίκησης του οργανισμού Sustainability Unit και Τεχνικά Έργα. Μέσω αυτού και με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού, παρακολουθούνται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις και η κατανάλωση νερού στις κτηριακές υποδομές της Τράπεζας, δηλαδή στα καταστήματα και στα κτήρια διοίκησης. Επιπροσθέτως, το «Ενεργειακό Γραφείο» έχει τη δυνατότητα παροχής στοιχείων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την παραγωγή αναφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο (Διοίκηση, εργαζόμενους, κτλ) και την υλοποίηση ενεργειακών πολιτικών της Τράπεζας.

 

Με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό προφίλ κάθε καταστήματος ξεχωριστά, γίνεται δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Το Γραφείο παρακολουθεί διαρκώς τα σφάλματα και τις βλάβες στον εξοπλισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων (alarms, alerts και notifications), όπως για παράδειγμα ανοικτά κλιματιστικά ή φώτα μετά το πέρας των εργασιών και προβαίνει σε έγκαιρη διάγνωση υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

 

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ενεργειακού Γραφείου είναι τα παρακάτω:

 • Σύγκριση ενεργειακών δεδομένων με τη χρήση γραφημάτων ανά κτηριακή υποδομή
 • Παρέμβαση εξ’ αποστάσεως σε περίπτωση βλαβών/σφαλμάτων (πχ. σε φωτισμό πινακίδων LED, εξαερισμό, φωτισμό ασφαλείας, φωτισμό ΑΤΜ)
 • Αξιολόγηση σεναρίων κατανάλωσης ενέργειας και δυνατότητα λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας (πχ. αλλαγή συστήματος κλιματισμού με αντίστοιχο σύγχρονης τεχνολογίας)
 • Δυνατότητα παρουσίασης περιβαλλοντικών δεικτών και επιδόσεων σε μορφή γραφημάτων και infographics για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών , προσαρμοσμένα σε κάθε αποδέκτη
 • Γρήγορη και φιλική προς τον οποιοδήποτε χρήστη ανάλυση δεδομένων διαφορετικών χρονικών περιόδων

 

Το «Ενεργειακό Γραφείο» χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό με χρήστες με συγκεκριμένα δικαιώματα:

 • χρήστες με αρμοδιότητες ελέγχου → παρακολούθηση και αντιμετώπιση των alarms, alerts και notifications
 •  χρήστες με αρμοδιότητες παρακολούθησης → αναλυτικό reporting, εξαγωγή KPIs, κ.ά.

 

Για την ολοκληρωμένη ενεργειακή παρακολούθηση όλων των απαραίτητων παραμέτρων κάθε κτηριακής της υποδομής, η Τράπεζα επενδύει διαρκώς. Το «Ενεργειακό Γραφείο», σταδιακά ολοκληρώνει την ένταξη στο σύστημα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης και κατανάλωσης νερού όλα τα καταστήματα και κτήρια διοίκησης, με την απαραίτητη παραμετροποίηση και σχεδιάζει με λεπτομέρεια τα έργα ενεργειακής αναβάθμιση των υποδομών της.

 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/environment/environmental-fields-of-action/environmental-management/environmental-management-system

 

https://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/2019/Files/Investor-Relations/Financial-Data/Annual-Reports/Sustainability-Business-Report-2018-Gr.pdf


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Διαρκής μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια. Ενδεικτικά το 2018 σε σύγκριση με το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τη συνολική ηλεκτρική κατανάλωση ανά μονάδα επιφάνειας κατά 8,7%
 • Μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας. Ενδεικτικά την περίοδο 2014-2018 η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τις συνολικές εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο κατά 31%
 • Δραστική μείωση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού από την επεξεργασία των δεδομένων και των πιθανών λαθών
 • Βελτίωση θερμικής άνεσης των εργαζομένων, βελτίωση δηλαδή των συνθηκών εργασίας τους σε σχέση με τη θερμοκρασία
 • Περαιτέρω βελτίωση της θέσης της Τράπεζας σε δείκτες αειφορίας
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση προσωπικού της Τράπεζας
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πελατών της Τράπεζας και του ευρύτερου κοινού, μέσω της αξιοποίησης των οθονών στα καταστήματα για προβολή των αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Γραφείου. 


Τόπος Δράσης

Το σύνολο των κτηριακών υποδομών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

Το 2018 η Τράπεζα διέθετε 674 καταστήματα και 60 κτήρια διοίκησης, με συνολική επιφάνεια 449.034 m2. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 60,5 GWh το 2017 και σε 54,7 GWh το 2018. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το «Ενεργειακό Γραφείο», ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου διαμορφώθηκαν μέσω της συνεργασίας των μονάδων διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς (Sustainability Unit & Τεχνικά Έργα) με την εταιρεία πληροφορικής SENSE ONE. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το «Ενεργειακό Γραφείο» βρίσκεται στα Τεχνικά Έργα της Τράπεζας και απασχολεί 6 άτομα / εργαζόμενους. Επιπλέον, στελέχη από το Sustainability Unit της Τράπεζας συνεργάζονται άμεσα μαζί τους, ενώ υπάρχουν και εξωτερικοί συνεργάτες που συνεργάζονται για την ανάλυση ειδικών ενεργειακών θεμάτων. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το «Ενεργειακό Γραφείο» έχει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη:

 • Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας
 • Στοχευμένη κατά περίπτωση ενημέρωση για τη βέλτιστη ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα των καταστημάτων της Τράπεζας
 • Εξαίρεση της Τράπεζας από την υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Ελέγχων σε κάθε κτηριακή της υποδομή, μια χρονοβόρα ετήσια διαδικασία που θα απασχολούσε σημαντικούς ανθρώπινους πόρους.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής και επεξεργασίας αρχείων λογαριασμών
 • Αναλυτική απεικόνιση των δεδομένων των υποκαταστημάτων (κατανάλωσης και κόστους) και αυτόματη δημιουργία και διανομή αναφορών στους παραλήπτες
 • Έγκαιρη ειδοποίηση (alarms & notifications) σε περίπτωση μη-αποδεκτών τιμών ή καταστάσεων (ημερομηνιακή συνέχεια, exceeded thresholds / conditions κ.ά.)
 • Καταγραφή των δεδομένων των καιρικών  συνθηκών για την συσχέτιση των καταναλώσεων ενέργειας και του κόστους των λογαριασμών
 • Συσχέτιση δεικτών απόδοσης, ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων για στοχευμένες παρεμβάσεις
 • Δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης υπερβολικής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και διάγνωσης βλαβών στον εξοπλισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων (κατά προσέγγιση 10 περιπτώσεις ημερησίως)  
 • Πρόβλεψη και μείωση λειτουργικού κόστους
 • Δημιουργία ενεργειακού προφίλ κτηριακών υποδομών
 • Αυτόματη διοχέτευση κρίσιμων πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους για άμεση αντιμετώπισηΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
e-branches – Τραπεζικές Υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους

Green Banking Products

Project Future – Σύνδεση της νέας γενιάς με την αγορά εργασίας

Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living Stymphalia

Κοινωνία, Πολιτισμός και Περιβάλλον. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) Προώθηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation