ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των οικοσυστημάτων & της βιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living Stymphalia

Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living Stymphalia
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 10 χώρες και περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ πελάτες. 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.piraeusbankgroup.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia στοχεύει σε μια διαφορετική προσέγγιση χρηματοδότησης για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Σκοπός του προγράμματος LIFE-Stymfalia είναι η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας (Natura 2000) και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας και άλλων ανανεώσιμων φυσικών πόρων της περιοχής, σε συνδυασμό με χαμηλής έντασης επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, το LIFE-Stymfalia έρχεται να καλύψει την ανάγκη της Ε.Ε. για εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

www.lifestymfalia.gr/el/TheProgram/Goal

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στην τοπική κοινωνία του Δήμου Σικυωνίων, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και στους επισκέπτες της περιοχής, καθώς αποτελούν τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη που θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου.

Η Τράπεζα Πειραιώς και οι εταίροι του προγράμματος συνεργάζονται με επιστήμονες, φορείς της περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και επιχειρηματίες ΑΠΕ και τουρισμού. 

 

Χρονική διάρκεια

01 Οκτωβρίου 2013 - 29 Σεπτεμβρίου 2017


Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, ο υγρότοπος της Στυμφαλίας, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Το μεγαλύτερό της μέρος καλύπτεται από καλαμιώνα με αποτέλεσμα να απειλούνται τα προστατευόμενα είδη της λίμνης και το υδατικό ισοζύγιο. Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia προτείνει ένα σχήμα κυκλικής αναχρηματοδότησης μέσα από την ίδια τη διαχείριση της λίμνης. Το σχήμα αυτό θα αξιοποιεί τη βιομάζα από τα καλάμια της λίμνης και τα αγροτικά υπολείμματα της περιοχής, με σκοπό την παραγωγή πέλλετ και κομπόστ. Συγχρόνως, διερευνάται η δυνατότητα για άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούν ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την προστασία της λίμνης. Μέρος των εσόδων από τις επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες θα επιστρέφει για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση της διαχείρισης της λίμνης. Η οικονομική λοιπόν αξιοποίηση των ίδιων των φυσικών πόρων της λίμνης και της περιοχής θα παρέχει και τα οικονομικά μέσα για τη μελλοντική της διαχείριση, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αναφορικά με τον τρόπο και τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της πρακτικής, το LIFE-Stymfalia, ως ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί και εγκριθεί. H πορεία και η υλοποίηση της προόδου των δράσεων του προγράμματος παρακολουθείται συστηματικά μέσω της υποβολής τακτικών αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/environment/environmental-fields-of-action/european-projects


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Διανύοντας τον τρίτο χρόνο δράσεων του προγράμματος, σημειώνονται σημαντικά αποτελέσματα:

  1. Για πρώτη φορά εκπονήθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή προς έγκριση το Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής (http://www.lifestymfalia.gr/el/Actions/ActionsProgress?pagenr=5), καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού της λίμνης και το σχέδιο κοπής καλαμιών.
  2. Πραγματοποιήθηκε ερευνητική κοπή καλαμιών, με χρήση σύγχρονων αμφίβιων και χερσαίων μηχανημάτων, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος (http://www.lifestymfalia.gr/el/News/20151026_ReedCuttingReport).
  3. Αναγνωρίζοντας ότι το κλειδί του προγράμματος είναι η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως της τοπικής κοινωνίας στην προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης, πραγματοποιείται μία σειρά εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων/workshops (http://www.lifestymfalia.gr/el/News/20150529_FirstWorkshop, http://www.lifestymfalia.gr/el/News/20160425_2ndWorkshopPressRelease) στην περιοχή.
  4. Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την Προστασία της λίμνης Στυμφαλίας, από 320 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Από τους υπογράφοντες, οι 120 περίπου ήταν αγρότες, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας.  Στο στάδιο αυτό οι αγρότες εκπαιδεύονται μέσα από βιωματικά σεμινάρια (http://www.lifestymfalia.gr/en/Actions/ActionsProgress?pagenr=1).   
  5. Στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας εγκαταστάθηκε η θεματική έκθεση του LIFE-Stymfalia «Ο έκτος άθλος του Ηρακλή». Την έκθεση έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα περίπου 28.000 επισκέπτες (http://www.lifestymfalia.gr/el/News/20160515ExhibitionOpening).  
  6. Έχουν τοποθετηθεί 4 ενημερωτικές πινακίδες σε στρατηγικά σημεία της περιοχής, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των επισκεπτών της περιοχής (http://www.lifestymfalia.gr/en/Actions/~/media/Images/Stimfalia/20150914-Stymphalia-with-Ministry_2927_b.ashx).
  7.  Σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής θα παίξει το μονοπάτι περιβαλλοντικής ερμηνείας και το παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας.
  8. Με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής σχεδιάστηκε εκπαιδευτική βαλίτσα, η οποία θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, αυξάνοντας την επίδραση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
  9. Συστάθηκε Τοπική Μονάδα Διαχείρισης από άτομα που κατάγονται από την περιοχή, για την παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής, με έδρα το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (http://www.lifestymfalia.gr/el/Actions/ActionsProgress).


Τόπος Δράσης

Λίμνη Στυμφαλία


Συνεργασία με φορέα

Το LIFE-Stymfalia υλοποιείται από μια πρωτοποριακή σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς, ως Συντονιστή Δικαιούχο με άλλους 5 εταίρους: το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το  Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής συμβάλλει σημαντικά η υποστήριξη του Δήμου, της τοπικής κοινότητας, της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του ΥΠΕΝ, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, υπάρχει στενή συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Πάνω από 30 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Ομίλου εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος από διαφορετικά τμήματα, όπως: Μονάδα Περιβάλλοντος (Συντονιστής του προγράμματος), Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, Green Banking, Αγροτικός Τομέας, Γραφείο Τύπου, Marketing, Ηλεκτρονική Τραπεζική και Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαχείριση του υγροτόπου της Στυμφαλίας, μέσω του συστήματος αναχρηματοδότησης και της σύστασης μίας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης, αποτελεί μία διαρκή και συνεχή πρακτική για την προστασία της λίμνης στο μέλλον.

Το LIFE-Stymfalia πρωτοπορεί καθώς εισάγει τη διασύνδεση της βιοποικιλότητας με την επιχειρηματικότητα (Business & Biodiversity) για πρώτη φορά σε έναν Τραπεζικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Η ευρύτερη επιχειρηματική λειτουργία της Τράπεζας σχετίζεται με το πρόγραμμα, αφού παρέχει την τεχνογνωσία της διερευνώντας τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας και θα επιφέρουν άμεσα οφέλη για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο της περιοχής.

Συνεπής με τους στόχους που θέτει η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 2020 για την εύρεση «καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης των περιοχών Natura 2000», το σημαντικότερο όφελος είναι να εδραιωθεί ένας βιώσιμος χρηματοδοτικός μηχανισμός που θα μπορεί να αναπαραχθεί και να εφαρμοστεί για τη διαχείριση των υγροτόπων στην Ελλάδα (και την ΕΕ).

Στο πλαίσιο της συνεχούς δικτύωσης με άλλα προγράμματα LIFE, το πρόγραμμα αποκτά ευρωπαϊκή αναγνώριση ασκώντας θετική επιρροή σε άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη (http://www.lifestymfalia.gr/el/networking/Networking-partners, http://www.lifestymfalia.gr/el/networking/other).  

Ο συντονισμός του προγράμματος LIFE-Stymfalia προσδίδει σημαντικά οφέλη και προστιθέμενη αξία στην Τράπεζα, καθώς αποκτά εμπειρία στη χρηματοδότηση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ενισχύει τη φήμη της ως πρώτη «πράσινη» Τράπεζα στην Ελλάδα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation