ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 168 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

'Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος'

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται πάνω από 75 χρόνια στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου κατέχοντας σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.halcor.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες (εργαζόμενους εργολάβων που ασκούν εργασία εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας) της ΕΛΒΑΛ.

 

Χρονική διάρκεια

Ένα μήνα ετησίως, αλλά η Εταιρία υλοποιεί σχετικές εκπαιδεύσεις σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.


Περιγραφή

Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και κουλτούρας όλων των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, η ΕΛΒΑΛ φροντίζει για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της, μέσω της διοργάνωσης σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Δίνοντας, όμως, ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, από το 2010, η Εταιρία ξεκίνησε να υλοποιεί το «Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος» (το 2009 είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά την υλοποίηση του Μήνα Υγείας και Ασφάλειας και το 2010 αποφάσισε να εντάξει και περιβαλλοντικά θέματα). Με την υλοποίηση του θεσμού αυτού, η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και πάγια αρχή για την ΕΛΒΑΛ.

Πρόκειται για μία μεγάλη εκδήλωση, με έντονο και πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει ατμόσφαιρα ειδικού αφιερώματος με ενημέρωση, με κύριο στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιείται εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς για την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται από στελέχη της Εταιρίας καθώς και από ειδικούς στους τομείς αυτούς, παρουσιάσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα όπως η ανακύκλωση, η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και η ασφαλής εργασία και συμπεριφορά. Παράλληλα, διανέμεται έντυπο υλικό, στο σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας και των συνεργατών με θέματα που αφορούν στην Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Κάθε χρόνο, η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι η Εταιρία φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της σε περιβαλλοντικά θέματα, διενεργώντας τακτικές εκπαιδεύσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό της αντικείμενο (π.χ. περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2010 μέχρι και σήμερα, κατά τη διάρκεια του «Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος», έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.310 ώρες εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα και έχουν εκπαιδευτεί 534 άτομα.Τόπος Δράσης

Οινόφυτα Βοιωτίας, εγκαταστάσεις ΕΛΒΑΛ


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπάρχει συνεργασία με άλλο φορέα για την υλοποίηση της δράσης αυτής.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και μέσω της συμβολής και συμμετοχής όλων των εργαζομένων με την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στα συναφή θέματα. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών με την υλοποίηση του «Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος».

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δράση αυτή είναι σημαντικά για την ΕΛΒΑΛ, καθώς:

• Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα συναφή θέματα.
• Βελτιώνεται η επίδοση της Εταιρίας στον τομέα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
• Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Elval Open Door Day

Green Alloy

"Συνεισφέρουμε Όλοι Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης"

Εtalbond FR

Εκπαίδευση προμηθευτών και εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών

Εφαρμογή Συστήματος 5Σ

Κλειστό Σύστημα Απολίπανσης Σωλήνων Χαλκού

Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση Διαφθοράς

Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υδάτων

Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Ολοκληρωμένο και ουσιαστικό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

Φούρνος Απολακοποίησης: Πρωτοποριακή τεχνολογία για την ανακύκλωση αλουμινίου

Χρήση παλαιών μετάλλων (scrap)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation