ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σημαντική δραστηριότητά μας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών από τα λατομεία για τα προϊόντα μας. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση. Ο τομέας των αδρανών υλικών σε συνεργασία με το Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πατρών και το Βοτανικό Κήπο της Βρέστης (Conservatoire Botanique National de Brest) στη Γαλλία, με στόχο την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών στον Άραξο με την καλλιέργεια τοπικών φυτικών ειδών, ορισμένα εκ των οποίων είναι προστατευόμενα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κοινωνικοί εταίροι και γενικό κοινό

 

Χρονική διάρκεια

2010 -


Περιγραφή

Η εταιρεία λειτουργεί λατομείο αδρανών υλικών στο Νομό Αχαΐας, στην περιοχή του Αράξου, μέσα στο «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς». Τον Απρίλιο 2010, υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του τομέα αδρανών υλικών, του Βοτανικού Κήπου της Βρέστης και του Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση του λατομείου του Αράξου. Το πρόγραμμα αφορά στην προστασία αξιόλογων ενδημικών ειδών της ευρύτερης περιοχής του λατομείου, στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας της εταιρείας και συγκεκριμένα του προγράμματος διαχείρισης λατομείων και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. H εταιρεία ακολουθεί τη μεθοδολογία του Ομίλου Lafarge, που ορίζει πρότυπα για τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα και την αξιολόγηση όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές (όσα βρίσκονται εντός ή σε απόσταση 500 μέτρων από διεθνώς προστατευόμενες περιοχές – Natura 2000, RAMSAR, IUCN !-VI).

Στο λατομείο Αράξου φύεται το σπάνιο ελληνικό ενδημικό φυτό, Centaurea neideri, με πρόβλεψη ειδικής προστασίας βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ και της Σύμβασης της Βέρνης. Για τη διασφάλιση του μέλλοντος αυτού του είδους υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε δύο σκέλη. Το πρώτο, Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2013, αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για τη διατήρηση του σπάνιου ενδημικού φυτού Centaurea Niederi. Το δεύτερο, Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2014 αφορά στον προσδιορισμό σχεδίου αποκατάστασης, και συγκεκριμένα στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών, που θα επιτρέψουν την εισαγωγή, ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό ενδημικών φυτών στη χλωρίδα του χώρου αποκατάστασης του λατομείου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2013, τρία περίπου χρόνια από την έναρξη του επιστημονικού αυτού έργου, και μέσα στον ενεργό χώρο του λατομείου ευδοκιμούν 1.140 φυτά Centaurea niederi. Η ανάπτυξη των φυτών παρακολουθείται από την ειδική επιστημονική ομάδα του έργου (καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και βοτανολόγοι του Βοτανικού Ινστιτούτου της Βρέστης) και η επιτυχία του έργου αγγίζει το 98%. Η επιτυχής πορεία αυτού του προγράμματος, επιβεβαιώνει τη συμβατότητα της λατομικής δραστηριότητας με τις προστατευόμενες περιοχές, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το προτεινόμενο πρόγραμμα για την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη κατευθύνσεις εμπειρογνωμόνων, υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (πανεπιστήμια, περιβαλλοντικά ινστιτούτα, κλπ). Το πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας για το λατομείο Αράξου έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.Τόπος Δράσης

Λατομείο αδρανών υλικών στο Νομό Αχαΐας, στην περιοχή του Αράξου, μέσα στο «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς»


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

- Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου
- ΠατρώνΒοτανικός Κήπος της Βρέστης (Conservatoire Botanique National de Brest) στη Γαλλία


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι στο Λατομείο Αδρανών Αράξου και εργαζόμενοι και στελέχη της δραστηριότητας Αδρανών


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πιλοτικό πρόγραμμα αποτελεί σημείο εκκίνησης για το σύνολο των λατομείων του τομέα αδρανών σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος διατήρησης βιοποικιλότητας και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Η επιτυχής πορεία του επιστημονικού αυτού προγράμματος συμβάλλει, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την αποκατάσταση λατομείων μέσα σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές και την, με αυτό τον τρόπο, συνεισφορά τους στη διαχείριση της βιοποικιλότητας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation