ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 204 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών. Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ απασχολεί  5.359 εργαζομένους παγκοσμίως.  Στην Ελλάδα διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς διανομής, 26 λατομεία και 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δοκιμαστική παραγωγή κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂ εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τον Άνθρακα (Carbon Initiative) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή τσιμέντου, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων και την αξιοποίηση παραπροϊόντων ως πρόσθετα τσιμέντου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης αξιολογούνται και εφαρμόζονται πιλοτικά καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η δέσμευση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πελάτες, εργαζόμενοι, κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

Απρίλιος 2018


Περιγραφή

Το βασικό συστατικό του σκυροδέματος είναι η φαιά κονία που ονομάζεται τσιμέντο και προκύπτει από την έψηση των πρώτων υλών για την παραγωγή κλίνκερ και την επακόλουθη άλεση με πρόσθετα υλικά, όπως γύψο, ασβεστόλιθο και άλλα. Η διαδικασία έψησης έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση σημαντικών ποσοτήτων CO₂, που προέρχονται από τις πρώτες ύλες και την απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, σε συνδυασμό με την αύξηση της αστικοποίησης, είναι εύλογο πως η ανάγκη για βιώσιμη κατασκευή καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο τρόπος που παράγουμε και χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τσιμέντου θα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Μια από τις σημαντικές καινοτομίες που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο Δρεπάνου (και για πρώτη φορά σε εργοστάσιο του Τιτάνα), τον Απρίλιο του 2018, ήταν η δοκιμαστική παραγωγή ενός νέου τύπου κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂. Η σημασία του εγχειρήματος ήταν πολύ μεγάλη καθώς ο περιορισμός των εκπομπών CO₂ αποτελεί βασικό μέλημα και προσπάθεια για τον Όμιλο. Για την πραγματοποίηση της δοκιμής απαιτήθηκε λεπτομερής σχεδιασμός της παραγωγής καθώς θα άλλαζε σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος λειτουργίας του κλιβάνου (διαφορετικοί ποιοτικοί στόχοι σε φαρίνα και κλίνκερ, άλλες πρώτες ύλες φαρίνας, περιορισμός καυσίμων, μείωση της ζώνης κλιβανισμού κλπ.). Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής δοκιμής υπήρχε αυστηρή παρακολούθηση της διαδικασίας και διαρκής συνεργασία μεταξύ Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και στελεχών της Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την προσπάθεια, καθώς επιτεύχθηκε αφενός ο ποιοτικός στόχος στο κλίνκερ και αφετέρου χαμηλότερη θερμιδική κατανάλωση, με αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές CO₂.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το τελικό προϊόν παράγεται με 30% λιγότερες εκπομπές CO₂ συγκριτικά με συμβατικά προϊόντα, επιδεικνύοντας άριστες επιδόσεις:

• Υψηλές μηχανικές αντοχές, εφάμιλλες των τσιμέντων τύπου πόρτλαντ

• Ελεγχόμενη πήξη

• Διατήρηση σταθερότητας όγκου

• Εξαιρετικές ιδιότητες ροής σε νωπό σκυρόδεμα

• Ανθεκτικότητα σκυροδέματοςΤόπος Δράσης

Εργοστάσιο Δρεπάνου, ΤΙΤΑΝ Τομέας Ελλάδος


Συνεργασία με φορέα

Πρόκειται για εσωτερική ρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝ.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή περισσότερων των 100 εργαζομένων του εργοστασίου Δρεπάνου, της Διεύθυνσης R&D και του επιτελικού κέντρου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Έχοντας αναπτύξει την τεχνολογία παραγωγής του νέου τύπου τσιμέντου, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παραγωγούς τσιμέντου παγκοσμίως που διαθέτει την γνώση για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO₂ για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές. Ο συγκεκριμένος τύπος τσιμέντου μπορεί να παραχθεί σε οποιοδήποτε από τα εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, καθιστώντας την Eταιρία μας έτοιμη να διαθέσει το προϊόν όταν οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο (EN, ASTM, κ.ά.) και την αγορά το επιτρέψουν.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation