ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 241 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών. Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ απασχολεί  5.359 εργαζομένους παγκοσμίως.  Στην Ελλάδα διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς διανομής, 26 λατομεία και 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μείωση των απορρυμάτων απο την κατανάλωση τσιμέντου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

- Τοπικές Κοινωνίας

- Κοινωνία στο σύνολο της

- Πελάτες

 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2020 και στο εξής. 


Περιγραφή

Η χάρτινη συσκευασία των ενσακισμένων τσιμέντων απορρίπτεται μετά την ενσωμάτωση του περιεχόμενου τους στο παραγόμενο μείγμα (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή άλλο). Οι καταναλωτές παροτρύνονται να διοχετεύουν τις κενές συσκευασίες σε κάδους ανακύκλωσης. Όμως, σε απομακρυσμένα από τον αστικό ιστό εργοτάξια που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τσιμέντου, παρατηρείται συχνά η κακή πρακτική να καταλήγουν τα κενά σακιά σε αυτοσχέδιες χωματερές.

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ το 2020 κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά καινοτόμο προϊόν τσιμέντου στην πράσινη συσκευασία 40 κιλών. Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται στην προηγμένης τεχνολογίας χάρτινη συσκευασία του, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με νερό διασπάται πλήρως. Το καινοτόμο προϊόν αλλάζει καταλυτικά τη συνήθεια της αγοράς, επιτρέποντας την ανάμειξη του τσιμέντου μαζί με τη συσκευασία στα παραγωγικά συγκροτήματα των εργοταξίων, χωρίς  να απορρίπτεται η χάρτινη συσκευασία. Η πλήρης ανάμειξη της πράσινης συσκευασίας με νερό και αδρανή υλικά στα συγκροτήματα παραγωγής επιτυγχάνεται άμεσα, παρέχοντας ένα πλήρως ομογενοποιημένο τελικό προϊόν χωρίς παράπλευρη δημιουργία απορριμμάτων. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το «απόρριμμα» ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν και παρέχει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφού οι ίνες της χάρτινης συσκευασίας δίνουν καλύτερες ρεολογικές ιδιότητες και μειώνουν τα φαινόμενα εμφάνισης ρηγματώσεων στην κατασκευή. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η επίδραση της πρωτοβουλίας στο κοινό που απευθύνεται είναι ουσιαστική. Τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα εκτός αστικού ιστού αποφεύγουν τη διαχείριση κενών συσκευασιών και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ενδεικτικά, σε ένα μεσαίου μεγέθους έργο που καταναλώνει 1.000 τόνους ενσακισμένο τσιμέντο, αποφεύγεται η ανάγκη διαχείρισης 4 τόνων κενών χαρτόσακων.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι έργα αυτού του τύπου αφορούν κύρια την κατασκευή οδοποιίας ή αντιπλημμυρικών υποδομών σε δασικές περιοχές, η επίδραση της καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική.    Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

- Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

- Προσφορά πράσινων προϊόντων 

- Βιώσιμες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation