ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 204 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Τιτάνα ξεκινά το 1902, με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου τσιμέντου στην Ελευσίνα. Από τότε έως σήμερα ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών. Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ απασχολεί  5.359 εργαζομένους παγκοσμίως.  Στην Ελλάδα διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς διανομής, 26 λατομεία και 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αυξημένη χρήση εναλλακτικών α’ υλών και δευτερογενών καυσίμων είναι μια λύση βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου), την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων α΄ υλών και καυσίμων όσο και στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ, μια βιομηχανία με ιστορία άνω των 100 ετών, υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών στην παραγωγή τσιμέντου αποτελεί μια σχετικά απλή, έξυπνη και οικονομική λύση στο μέγιστο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η λύση αυτή μειώνει την εξάρτηση της τσιμεντοβιομηχανίας από τις ορυκτές πρώτες ύλες, συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για μείωση της ταφής των αποβλήτων και μειώνει το κόστος διαχείρισης τους. Η εμπειρία της εταιρίας από την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η χρήση δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών συμβάλλει ώστε η κοινωνία να διαχειρίζεται με τον πλέον ορθολογικό, ασφαλή και χαμηλού κόστους τρόπο τα απόβλητά της, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι δυο αυτές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης μειώνουν τις ποσότητες των υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και συνεισφέρουν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στόχων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Εξοικονομούνται φυσικοί μη ανανεώσιμοι πόροι (ορυκτές πρώτες ύλες και καύσιμα) και μειώνεται ο απαιτούμενος χώρος για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤΥ). Η αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων προσφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον με την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος CO2 ενώ, ταυτόχρονα, επιλύει το πρόβλημα διαχείρισης σημαντικού όγκου απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι λειτουργικές συνθήκες της έψησης (υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλος χρόνος παραμονής, περίσσεια οξυγόνου) είναι ιδανικές για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Επιπλέον, η τέφρα που παράγεται κατά την καύση τους δεσμεύεται στο προϊόν (κλίνκερ) σε μη υδατοδιαλυτή μορφή. Για την Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ένα Εργοστάσιο της Εταιρίας (Καμάρι) πλησίασε, το 2013, το 20% της υποκατάστασης συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα. Η εξοικονόμηση CO2 από τη χρήση βιοκαυσίμων ξεπέρασε, το 2012, τους 50.000 τόνους CO2. Όσον αφορά στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, μόνο από τα απόβλητα σκυροδέματος εξοικονομήθηκαν περίπου 30.000τν ασβεστολίθου από τα λατομεία των εργοστασίων μας, ενώ μειώθηκε ο χώρος που απαιτείται για την ταφή των αποβλήτων σκυροδέματος.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation